Erzurum Kırmızı Et ve Süt Kümelenme Çalışması 2018 Yılı Değerlendirmesi
4.01.2019 'de eklendi


Erzurum Kırmızı Et ve Süt Kümelenme Çalışması 2018 Yılı Değerlendirmesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan “Kırmızı Et Üretim ve İşlenmesinde İşbirliği Süreçleri Analizi” çalışması 2017 yılında tamamlanmıştır. Çalışmada sektör her yönü ile analiz edilmiştir. Erzurum, Balıkesir, Konya ve Afyon illerindeki hayvancılık işletmelerinin detaylı bir çalışma ile kıyaslanması sonucunda, Erzurum Hayvancılık Sektörünün “işbirliği” konusunda yetersiz seviyede olduğu ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda işbirliğini artıracak en etkin model olan “kümelenme” ile Erzurum’da pilot uygulama yapılmasına ve elde edilen bilgi ve tecrübenin diğer bölgelere yayılmasına (ulusallaştırma) karar verilmiştir.

“Erzurum Kırmızı Et Kümelenme Pilot Uygulaması” Haziran 2018’de innoCentric tarafından sağlanan teknik destek ekibi ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilmiştir. Teknik Destek Ekibinde; Ekip Lideri Arife YILMAZ, Ekip Lider Yardımcısı Arda MUTLU, Kümelenme Uzmanı Barış Cihan BAŞER ve İletişim ve Koordinasyon Uzmanı Adem PİROL yer almıştır.

Tüm sektör paydaşları ile 42 adet toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantılarda sektör paydaşlarının, sektörün rekabet gücünü artırmaya yönelik proje fikirleri toplanarak proje envanteri oluşturulmuştur. Kümenin Yönetişim Yapısı tanımlanmış ve işlerlik kazandırılmıştır. Küme vizyonu belirlenmiş olup sektördeki işletmelerin ve kooperatiflerin kümeye entegrasyonu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Kümenin yönetişim yapısının karar verme organı olan Küme Yönetim Kurulu 1. Toplantısını 21 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 1. Yönetim Kurulu toplantısında küme vizyonu ve küme yönetişim yapısı yönetim kurulu üyelerinin görüşüne sunularak nihai halini almıştır.       

16 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşen 2. Yönetim Kurulu toplantısında oluşturulan proje envanteri küme yönetim kurulu üyelerinin değerlendirilmesine sunulmuş ve önceliklendirme yapılmıştır.  

12 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilen 3. Yönetim Kurulu Toplantısında 2019 yılı taslak küme eylem planı hakkında görüş ve öneriler alınmıştır.

Oluşturulan 2019 yılı eylem planına göre Erzurum Kırmızı Et Küme Geliştirme Faaliyetlerine devam edilecek aynı zamanda sektörle ilgili diğer bölgelerdeki kümelenme potansiyeli araştırılarak, potansiyeli yüksek bölgelerde küme kurma çalışmalarının başlaması için teknik destek sağlanacaktır.

İlgili Görseller