İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi

İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi

innoCentric inovasyon yönetimi, inovasyon kapasitelerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, kamuda inovasyon yönetimi, inovatif fikir üretimi ve proje geliştirme, patent veritabanları ve arge sürecinde kullanımları, fikri/sınai mülkiyet hakları, tasarım stratejisi geliştirme deneyimi bulunan uzman bir ekibe sahiptir. Bu kapsamda innoCentric uzmanlarınca gerçekleştirilen/destek verilen projeler arasında

  • İnovasyon Yönetimi Eğitimi
  • Patent Eğitimi
  • TR 90 Doğu Karadeniz Bölgesel Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2017
  • Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) Projesi
  • Uluslararası Rekabet Gücüne Sahip Yenilikçi Ekip Oluşturma Eğitimi, Gazi Teknopark
  • Hezarfen Medikal Ankara Projesi
  • Patent, Marka, Tasarım ve İnovasyon Zirvesi
  • patent4SME (KOBİler için online fikri/sınai haklar eğitimi projesi)
  • H2020'de Türkiye (Turkey in Horizon2020) Projesi
  • Bosna Hersek'te Fikri Mülkiyet Ofisinin Bilgi ve Eğitim Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi