Yöresel Ürünlerin Ticarileştirilmesi - Coğrafi İşaret

Yöresel Ürünlerin Ticarileştirilmesi - Coğrafi İşaret

Yöresel ürünlerin ekonomik değerlerinin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar coğrafi işaretlemeler açısından değerlendirildiğinde turizmde ve bölgesel pazarlamada önemli rolleri ortaya çıkmaktadır. Bu tarz ürünlere sahip olan bölgelerin ekonomik çıkarları dışında turizm ve tanıtım amacı taşıması doğru bir yaklaşımdır. Coğrafi işaret tescili yöresel ürünlerin turistik ve ekonomik değerlerinin geliştirilmesi için önemlidir. Coğrafi işaretler; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir. Dolayısıyla bölgelerin ekonomilerinin gelişmesi, yöresel üreticilerin yerel kaynakları daha iyi değerlendirmesi, yerel istihdamın artırılması ve hayat şartlarının gelişmesi, bölgenin marka kimliğinin desteklenmesi ve bilinirlik ve olumlu algının artmasıyla bu ekonomik iyileşmenin sürekliliğini sağlamak anlamında önemli avantajlar taşımaktadırlar.

innoCentric bölgesel/ulusal ekonominin geliştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması amacıyla yöresel ürünlerin ticarileştirilmesi ve/veya katma değerinin artırılmasına yönelik strateji geliştirilmesi projeleri yürütmektedir.

Yöresel ürünler, ticarileştirme, coğrafi işaret konularında innoCentric tarafından yürütülen projeler:

  • Erzurum Kırmızı Et ve Süt Kümelenmesi
  • Doğu Karadeniz Bölgesi Yöresel Ürünleri Ticarileştirme Stratejisi
  • Menşe-i Bursa Projesi
  • Beypazarı’nın Yöresel Ürünlerini Ticarileştirme Stratejisi Projesi
  • Büyükşehir Belediyeleri Kırsal Hizmetler Çalıştayı