Büyükşehir Belediyeleri Kırsal Hizmetler Çalıştayı Gerçekleştirildi
11.08.2017 'de eklendi


Büyükşehir Belediyeleri Kırsal Hizmetler Çalıştayı Gerçekleştirildi

Büyükşehir Belediyeleri’nde kırsal hizmetler konusunda çalışan uzmanlar arasındaki iletişimi artırmak, katılımcıları kırsal hizmetler konusundaki yenilikçi projeler hakkında bilgilenmek, Büyükşehir Belediyeleri’nin kırsal hizmetler konusunda yaşadıkları ortak problemlerin dokümantasyonunu yapmak ve ortak problemleri tartışarak çözüm önerileri geliştirmek amacıyla düzenlenen "Büyükşehir Belediyeleri Kırsal Hizmetler Çalıştayı" 17-18 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara'da The Greenpark Hotel'de innoCentric moderasyonunda gerçekleştirildi.