“NGP Cluster Excellence – Kümelenme Mükemmelliği” Konferansı
7.08.2017 'de eklendi


NGP (Nordic, German, Polish) Küme Mükemmelliği Konferansı 26-27 Mayıs 2011 tarihlerinde Kopenhag’da gerçekleştirildi. Programda Avrupa’nın en geniş kapsamlı kümelenme benchmarkı projesinin sonuçlarının paylaşıldığı etkinlikte NGP Küme Mükemmelliği Ödülü de verildi. Çalıştay toplantıları ve tartışma panellerinin de bulunduğu etkinlikte Avrupa kümelerinin yönetimsel olarak mükemmelleştirilmesi konusu tartışıldı.

Konferans, benchmarking ve karşılıklı öğrenme yoluyla kümelerin performansı nasıl optimize edilir konusunda yürütülen Nordik-Alman ve Polonyalı Kümelerin Mükemmelleştirilmesi Projesinde elde edilen sonuçların değerlendirmesi olarak gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmacılarından, Nordik Ülkeleri Bakanlar Konseyi Genel Sekreteri Halldór Ásgrímsson konuşmasında Nordik ülkelerinde ulusal kümeler yaratılmasının önemli olduğuna inanıldığını ancak kümelenme sürecinin ekonomik faydalarının görülmesi için ise uluslararası işbirliğinin ana unsur olduğunu, NGP Küme Mükemmelleştirilmesi Projesinin daha akılcı politikalar üretmek ve kümeleri daha etkili yönetmek konusunda önemli katkılar sağladığını belirtti.

27 ülkeden 450nin üzerinde küme yöneticisi, kümelenme profesyonelinin katıldığı toplantıda Türkiye Küme Yöneticileri Kulübü’nü de temsilen innoCentric uzmanlarından Arife YILMAZ katıldı. YILMAZ, “yeni üretim teknolojileri, malzeme ve tasarım” oturumunda Türkiye’deki inovatif girişimler, yenilik göstergeleri, kümelenme projeleri ve işbirliği alternatifleri konusunda bir konuşma gerçekleştirdi.

Etkinlik Danimarka Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Ajansı ve Nordic Innovation Ajansı tarafından ortaklaşa organize edildi. Programda kümelenme politikası yapıcılar ve kümelenme müdürleri tarafından gerçekleştirilen sunumlar ve çalışma grubu toplantılarının yanında “speed dating” formatıyla katılımcı kümelerin müdürleri arasında işbirliği ve tanışma toplantıları da gerçekleştirildi. Bununla birlikte Avrupa kümelenme politikalarının gelecekte nasıl şekillendirilmesi gerektiği konusu konferansta tartışıldı.

Konferansta sonuçları katılımcılarla paylaşılan benchmarking çalışmaları dahilinde 10 ülkeden 18 kümelenme programı ve 143 küme yönetimi analiz edildi ve istatistiksel olarak değerlendirilerek küme yapısı, fonlama, aktiviteler ve küme üzerindeki etkileri, kümeye dahil olan firmalara katkıları konusunda ilişki seviyesi ortaya konuldu.

Projenin sonuçları arasında en dikkat çekicileri ar-ge odaklı kümelerle sınai odaklı kümeler arasında benzerlik oranının oldukça yüksek olduğudur. Kümelenme destekleri ve hizmetlerinin kümelerin teknik alanlarına odaklı olması gerektiği yine sonuçlar arasındadır. Projenin en çarpıcı sonuçları arasında küme üyelerine tailor-made diye tabir edilen özelleşmiş hizmet sunan, proaktif küme yönetimlerinin diğerleriyle karşılaştırıldığında en önemli katkıları ortaya koydukları ve hizmet yoğunluğunun da yine katma değer yaratmada önemli olduğu ortaya konulmuştur.

Bunun yanında projede kamu destekleri ve özel fonların, küme büyüklüğü, yaşı ve bölgeselliğinin küme mükemmelliğine etkisi de ortaya konuldu.

Danimarka Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Ajansı’ndan Thomas Alslev tarafından projenin sonunda ortaya konulan kümelenme politikalarına ilişkin yorumları sunuldu. Avrupa inovasyon stratejilerine kümelenme politikalarının entegre edilmesi gerekliliğini, kümelenme projeleri için uzun dönemli ve esnek fonlama alternatiflerinin tanımlanması gerektiğini belirten Christensen; uluslararasılaşma, bilgi paylaşımı ve küme yönetimlerinin değerlendirilmesinin küme politikaları geliştiriciler tarafından mutlaka değerlendirilmesi gerekli olduğunu belirtti.

Küme ve network politikaları ekonomi üzerinde büyük etkileri olduğu bilinmesine rağmen; Avrupa küme politikaları geliştirmenin ilk aşamalarındadır. Bu sürece katkıda bulunulması amacıyla konferansın sonunda Kopenhag Kümelenme Deklarasyonu ortaya konulmuştur.

Avrupa Komisyonu adına Reinhard Büscher yaptığı konuşmada Avrupa adına projeyle ortaya konulan benchmarking sisteminin en önemli çıktı olduğunu belirtmiştir. Avrupalı küme yönetimlerince uygulanabilecek olan benchmark sistemiyle küme yönetimlerinin güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konulabileceği ve yönetimsel mükemmelliğin artırılabileceğini belirtti.

Benchmarking projesi sürdürülürken birçok başarı hikayesinin derlenmesi sağlandı. Bu örneklerin daha iyi paylaşılabilmesi ve tanıtımı için bu yıl ilk kez NGP Küme Mükemmelliği Ödülü verildi. Ödüle 65 küme aday olurken 24ü ilk aşamayı geçen örneklerden 7 finalist, konferans katılımcıları arasında gerçekleştirilen bir SMS oylamasında yarıştılar.

NGP Küme Mükemmelliği Ödülünün ilki Norwegian Center of Expertise – Maritime kümesine verildi. Küme yönetimi bu ödülü küme üyesi KOBİlerin uluslararasılaşması amacıyla yürüttüğü projeyle elde etti. Küme mükemmelliği ödülünü alan Per Erik Dalen yaptığı konuşmada küme üyesi firmalarda sonuç yaratıcı çalışmalarının bu başarıyı getirdiğini belirtti.